Льготы в зоне ато

Льготы для жителей зоны ато

Выплата кредитов заемщиками из Донбасса, какие льготы можно ожидать от банков?

Заемщики из Донбасса, где сейчас идут боевые действия, находятся в сложном положении. Кредиты, которые они взяли ранее, многим людям выплачивать стало не под силу. Большинство банков готовы идти на уступки и предоставить некоторые льготы этой категории клиентов. Что же делать, для того чтобы избежать негативных последствий и какие банки наиболее лояльны к жителям зоны АТО?

В первую очередь специалисты советуют при возникновении обстоятельств, которые делают выплату кредита невозможным, сразу же обратится в банк. К данным обстоятельствам можно отнести потерю работы в зане АТО, невозможность выплачивать долг из-за ведения боевых действий, закрытие отделения банка и др. причины. Чем раньше вы обратитесь в банк, тем легче будет избежать негативных последствий. Лучше обращаться в учреждение еще до появления просрочек. Многие банки войдут в ваше положение и приостановят начисление штрафов. С банком можно договориться о реструктуризации задолженности, отсрочке выплат и предоставлении других льготных условий.

В нескольких банках такое обращение необходимо делать лично, в других разрешается подача заявления от вашего имени родственниками или друзьями. Во многих банках заявления принимаются дистанционно, по электронной почте или в телефонном режиме. Также можно позвонить на горячую линию банка.

Следует отметить, что есть банки, в которых особые условия для клиентов из Донбасса, которые находятся в зоне АТО, действуют априори и специальное обращение в банк не требуется. Отдельная категория банков прекращает начисление штрафов задним числом, т.е. обратится в такой банк можно после окончания военных действий и пеня за все время просрочки будет отменена.

Ознакомьтесь с условиями большинства Украинских банков для жителей и переселенцев из Донбасса:

Льготы для жителей зоны АТО: на что рассчитывать?

15 жовтня 2014 року набув чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII, ухвалений 2 вересня цього року.

Закон встановлює низку пільг економічного і податкового характеру для тимчасової підтримки громадян та підприємців, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції або вимушені були її залишити.

На які ж саме пільги можуть розраховувати вимушені переселенці?

Звільнення від сплати штрафних санкцій

У період проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися із зони АТО.

Банки, інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним особам нараховані штрафні санкції за цей період.

Також законом скасовується пеня за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електро- і теплоенергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство) у період з 14 квітня 2014 року до моменту закінчення антитерористичної операції.

При цьому кошти у вигляді пені, стягнуті за цей період, зараховуватимуться у майбутні платежі за житлово-комунальні послуги.

Та щоб мати можливість уникнути необхідності сплати штрафних санкцій, переселенцям необхідно дочекатися рішення уряду щодо конкретних міст і сіл, які підлягають під дію закону. Після цього жителі населених пунктів, які увійшли до зони АТО, а також особи, які були змушені виїхати з них, мають звернутися до свого банку для уточнення боргових зобов’язань. У разі якщо фінансова установа відмовляється списувати штрафні санкції чи продовжує їх нараховувати, особа може через суд вимагати звільнити її від сплати штрафних санкцій, нарахованих з 14 квітня 2014 року.

Особливі умови для бізнесу

Законом запроваджується мораторій на проведення планових та позапланових перевірок підприємців, що здійснюють діяльність у зоні проведення АТО. Проте така заборона не стосується позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабміном критеріїв віднесені до підприємств з високим ступенем ризику.

Окрім цього, закон визначає особливий порядок дії дозвільних документів, виданих суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у зоні АТО. Зокрема, передбачається, що ліцензії та інші документи дозвільного характеру, строк дії яких закінчився у період проведення АТО, автоматично продовжують свою дію до її закінчення.

Також під час проведення АТО зазначені вище підприємці звільняються від плати за користування майном і земельними ділянками державної та комунальної власності.

Варто зауважити, що дія закону, а відтак і всі встановлені пільги для жителів і підприємств зони АТО, поширюється лише на період проведення антитерористичної операції і на шість місяців після її завершення. При цьому під «періодом проведення антитерористичної операції» слід розуміти час між датою набрання чинності указом Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та датою набрання чинності указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або воєнних дій на території України.

Протягом терміну дії цього закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Сертифікат видається протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Для представників малого бізнесу його видають безплатно.

Згідно із законом до форс-мажорних обставин, зокрема, належать: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії тощо.

За начисление штрафов по кредитам в зоне АТО банки накажет регулятор

Национальный банк Украины намерен применять меры воздействия к банкам, которые не отменили штрафные санкции по кредитам граждан и бизнеса в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 27 октября №18-112/62138, сообщает УНИАН.

Нацбанк напоминает, что банки обязаны в период проведения антитеррористической операции отменить штрафные санкции по кредитам гражданам Украины, проживающим или переселившимся из населенных пунктов в зоне АТО, а также юридическим лицам и предпринимателям в зоне АТО.

Национальный банк Украины отмечает необходимость строгого и безусловного соблюдения банками положений Закона Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции и сообщает, что невыполнение законных требований является основанием для применения для нарушителей адекватных мер воздействия, — говорится в письме.

Регулятор подчеркивает, что повышение доверия к банковской системе является первоочередной задачей, выполнение которой в современных условиях зависит во многом от сознательной гражданской позиции руководителей банков.

Ранее сообщалось, что банкиры предлагают выкупить проблемные кредиты в Крыму и на Донбассе.

Ассоциация Украинский кредитно-банковский союз предлагает создать компанию по управлению активами, которая на равных прозрачных условиях выкупит проблемную задолженность коммерческих банков в Крыму, Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в письме ассоциации в адрес Национального банка Украины, пишет dengi-info.com.

В частности, УКБС предлагает создать компанию по управлению активами с привлечением частного и государственного капитала, которая выкупит проблемные долги у банков на указанных территориях, либо провести такой выкуп через факторинговые компании и таким образом очистить балансы банков.

Также необходимо предоставить банкам право самостоятельно определять классификацию активов, размещенных в Крыму, Луганской и Донецкой областях, с учетом способности заемщиков обслуживать долг, возможности добровольного погашения долга, и формировать резервы по таким активам, исходя из их обеспечения, — считает гендиректор ассоциации Галина Олифер.

Кроме того, по мнению экспертов УКБС, сегодня заемщики из восточных регионов, платежеспособность которых ухудшилась в силу форс-мажорных обстоятельств, фактически лишаются государственной поддержки по льготному жилищному кредитованию через Государственное ипотечное учреждение. Для недопущения еще большего ухудшения платежеспособности заемщиков, проживающих или переехавших из зоны АТО, ассоциация предлагает разработать механизм реструктуризации таких кредитов.

Национальный банк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются Украинскими властями.

С 24 июля регулятор ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко одобрил мораторий на штрафы по кредитам для жителей зоны АТО. 15 октября вступил в силу Закон Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции, согласно которому на время проведения антитеррористической операции запрещается начисление пени и/или штрафов на основную сумму задолженности по обязательствам по кредитным договорам и договорам займа с 14 апреля 2014 года гражданам Украины, зарегистрированным и проживающим или переселившимся с 14 апреля из населенных пунктов, где проводилась антитеррористическая операция, а также юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, которые осуществляют (осуществляли) свою хозяйственную деятельность на территории таких населенных пунктов. Президент Украины Петр Порошенко одобрил мораторий на штрафы по кредитам для жителей зоны АТО.

Участникам и жителям зоны АТО доступны кредитные льготы

Банки пошли навстречу мобилизованным заемщикам и жителям зоны АТО. Теперь таким клиентам не грозят штрафы за просрочку, а также доступны кредитные каникулы.

Большинство Украинских банков временно отменили начисление процентов и штрафов за несвоевременное погашение кредитов клиентам-военнослужащим. А также клиентам, мобилизованным в ряды Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Воспользоваться льготами смогут и жители зоны АТО.

В пресс-службе ПриватБанка объяснили: штрафы списываются автоматически, точно также не начисляются проценты по кредитам. А вот списки с данными о мобилизованных заемщиках банки получают от Минобороны и МВД. Чтобы не попасть впросак, военнобязанному заемщику или его родственнику необходимо передать в любое отделение банка (либо отправить документы по почте или отсканировать и переслать по электронному адресу) документ, подтверждающий факт военной службы. Это может быть копия военного билета с датой мобилизации либо справка с печатью из военной части о принятии на срочную службу. Также подойдет письмо от командира части.

Некоторые банки могут потребовать подписания отдельного договора. Сделать это может клиент лично до даты мобилизации или его доверенное лицо, — объяснила начальник отела кредитных продуктов Укрсоцбанка Марина Ревуцкая. — Достаточно предъявить паспорт, идентификационный код, копию военного билета с датой мобилизации. Доверенному лицу — нотариально заверенную доверенность, в которой будет указана возможность подписания договоров, в том числе кредитных. И договоров на изменение условий кредитования.

Читайте так же:  Требования к проходам в складах

Физлицам-заемщикам, проживающим в зоне АТО, достаточно заполнить анкеты на сайтах банков либо обратиться в колл-центры. Уведомление о списании штрафов придет в виде sms на номер мобильного, — отметили в ПриватБанке. Впрочем, некоторые банки могут потребовать и личного присутствия заемщика в отделении, чтобы оформить дополнение к кредитному договору.

Какие льготы доступны*

Правительство РФ утвердило льготы на авиабилеты для жителей Калининградской области

Пт, 24 дек. 2010 в 14:18

Правительство РФ утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров — жителей Калининградской области из г.Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении. Об этом говорится в постановлении правительства от 18 декабря 2010г. опубликованном на сайте правительства. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, государство будет компенсировать авиакомпаниям часть тарифа при перевозке жителей Калининградской области в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет. Право на получение субсидии предоставляется авиаперевозчикам, заключившим с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) договор о предоставлении субсидии и осуществившим воздушную перевозку пассажиров по специальному тарифу.

Предельный размер субсидии на одного пассажира на маршруте Калининград — Москва — Калининград составит 2 тыс. 250 руб. (а стоимость билета по спецтарифу соответственно — 3 тыс. 600 руб.), на маршруте Калининград — Санкт-Петербург — Калининград — субсидия составит 1 тыс. 700 руб. (стоимость билета — 3 тыс. 300 руб.).

В свою очередь, авиаперевозчик обязан предоставить для перевозки пассажиров по спецтарифу на каждом рейсе квоту мест в салоне экономического класса: при вместимости салона от 180 человек и выше — эта квота должна составлять не менее 60 мест при вместимости салона от 80 до 180 человек — не менее 40 мест при вместимости менее 80 человек — не менее 20 мест.

Меры социальной поддержки и льготы в Калининграде и Калининградской области

Помимо установленных социальных льгот в соответствии со статьей 10 Закона N 473 указанным лицам назначаются денежные выплаты, ежегодно индексируемые с 1 апреля текущего года. Порядок, условия предоставления и размеры социальных выплат отдельным категориям граждан утверждены Постановлением Правительства Калининградской области от 8 мая 2009 г. N 282.

При наличии у лиц права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям Закона N 473 и федерального законодательства льгота, ежемесячная денежная выплата предоставляется по одному основанию по выбору гражданина, если иное не предусмотрено Российским законодательством.

Смотрите также меры соцподдержки граждан на федеральном уровне

Установлены Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» и Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, распространившим для этой категории граждан предоставление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Почетных жителей Калининграда лишили льгот на ЖКХ

19.12.2014, 15:32 просмотров: 141 С 2015 года эти льготы будут монетезированы, однако такая инициатива не устраивает калининградцев. Как сообщает РИА «Энергетика и ЖКХ», в настоящее время в городе проживает 35 человек со статусом почетного жителя.

Так, почетный житель Калининграда Алла Шатрова платит за воду, отопление, электричество и вывоз мусора по льготному тарифу. По словам пенсионерки, общая сумма получается в два раза меньше, чем у остальных горожан.

— Это хорошая вообще была помощь, и там где живут два пенсионера, а у нас многие живут два – он и она – и оба стареньких человека, и оба живут за счет, какая там у них пенсия, пенсия небольшая и, конечно, это было большое подспорье, — говорит Алла Шатрова .

В течение 15 лет местные власти выделяли десятки тысяч рублей коммунальщикам, чтобы возместить потери из-за скидок почетным гражданам. С нового года льготники будут получать денежную компенсацию и платить за услуги ЖКХ полную стоимость.

— Эту льготу монетизировали. Наши экономисты рассчитали, сколько требуется для того, чтобы заместить эту льготу финансово. 535 рублей, что-то такое на человека, – рассказал председатель комиссии по социальной политике совета депутатов Калининграда Андрей Шумилин .

Некоторые почетные граждане уже высказали недовольство новыми правилами. Они считают, что надбавка должна быть на порядок больше. На это городские депутаты отвечают, что изменится только порядок оплаты услуг ЖКХ, а другие льготы, например, ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей или освобождение от налога на имущество – остануться в силе.

Все жители Калининградской области получат льготы на перелеты

Правительство распространило льготы на воздушные перевозки в европейскую часть России на жителей Калининградской области всех возрастов. Ранее льготами могли воспользоваться только жители области в возрасте до 23 лет и старше 60 лет.

Вы когда-нибудь задумывались о том, каким был бы мир, если бы некоторые страны перестали существовать? Если бы одни страны поглотили другие, если бы исчезнувшие государства продолжали бы существовать и сегодня.

Международная консалтинговая компания Mercer составила ежегодный рейтинг городов по стоимости жизни для иностранцев.

Американцы известны своим вольным отношением к географии, особенно политической. Ошибки допускают не только обычные люди, но и составители карт! В нашем материале самые забавные и бестолковые примеры.

Билл Гейтс любит скромничать и никогда не называет себя визионером. Однако стоит посмотреть на предсказания, сделанные Гейтсом шестнадцать лет назад в книге Business @ the Speed of Thought. От количества сбывшегося мурашки по коже.

В современной мировой экономике общественное мнение играет существенную роль. Благодаря всемирной сети новости распространяются практически мгновенно по всему миру. Читателям всегда интересно знать, как зарабатываются и теряются миллионные состояния.

Актуальные темы

Евгений Примаков – один из самых авторитетных Российских политиков, журналист, экономист, ученый. Сегодня на 86 году ушел из жизни великий государственный деятель и очень хороший человек.

В Москве на 86 году жизни скончался бывший премьер-министр России Евгений Примаков. Ранее он представил анализ социально-экономической ситуации сложившейся в России после введения санкций.

Выход Греции из еврозоны станет серьезным ударом по еврозоне и поставит под угрозу процесс дальнейшей евроинтеграции. Об этом заявил старший экономист Citigroup Виллем Бьютер, являющийся одним из авторов термина Grexit.

Популярная рок-группа Linkin Park обратилась в Гарвардский университет за помощью в составлении бизнес-плана, после чего запустила собственный венчурный фонд Machine Shop Ventures. Создание и продажа музыки в общей структуре бизнеса отходят на второй план

Какие льготы положены детям из «серой зоны»? Комментарий юриста

Детей с линии соприкосновения отнесли к категориям, которым положена усиленная социальная защита. Об этом говорится в Законе №1838-19. Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» разобрались, что именно государство предлагает этим детям.

Документ вносит изменения в другие законы по социальной защите, дополняя их фразой «дети из населенных пунктов линии разграничения». Он очень сырой и вызывает много вопросов. Однако, Кабинет Министров Украины, в течение месяца со дня вступления закона в силу, должен обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

Собственно, изменения внесли в следующие законы:

 • статья 41 Закона Украины «О профессионально-техническом образовании». Детей из населенных пунктов на линии соприкосновения внесли в перечень учащихся и слушателей, которые обеспечены специальной социальной защитой.
 • Абзац 2 части второй статьи 34 Закона Украины «Об общем среднем образовании». Те, кто проживает на территории проведения АТО и на линии соприкосновения, дословно, «имеют право пройти государственную итоговую аттестацию и получить документ государственного образца о полном общем среднем образовании в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования».
 • Часть 14 статьи 19 Закона Украины «Об охране детства». Детей из линии соприкосновения отнесли к категории, которая, до окончания обучения, но не дольше чем до 23-летнего возраста, имеет право на целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования.

Поддержка предполагается следующая:

 • полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;
 • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
 • социальные стипендии;
 • бесплатные учебники;
 • бесплатный доступ к сети Интернет, базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
 • бесплатное проживание в общежитии и тому подобное.

Часть 12 статьи 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины». Гражданам, которые живут на временно неподконтрольной украинским властям территории и на линии соприкосновения, предоставили право на получение или продление получения образования на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета.

Лица, получившие высшее образование на временно неподконтрольной территории и на линии соприкосновения после 20 февраля 2014 года, имеют право на аттестацию для признания полученных квалификаций.

Президент утвердил новые льготы для активистов Майдана и пострадавших в зоне АТО

Президент Петр Порошенко 20 июля подписал закон об усилении социальной защиты участников АТО, активистов Революции Достоинства и их семей.

Официально закон называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц». Документ был принят Верховной Радой в мае текущего года.

Кроме уточнения терминологии и согласования нормативной базы, закон расширяет льготы для пострадавших «майдановцев». Кроме того, установлено, что на статус лица с инвалидностью вследствие войны могут претендовать пострадавшие на территории проведения АТО (после 1 декабря 2014 года — на территории проведения АТО, где органы госвласти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах на линии соприкосновения).

Связь инвалидности с ранением в зоне АТО устанавливается в ходе медико-социальной экспертизы. Cовершеннолетним такую экспертизу проводят медико-социальные экспертные комиссии, а детям — врачебно-консультативные комиссии лечебно-профилактических учреждений.

Напомним, ранее пострадавшим на акциях протеста в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года были предоставлены те же льготы и соцгарантии, что и участникам боевых действий, согласно закону «О статусе ветеранов войны».

Права и льготы участников АТО: как во всем разобраться?

Разбираться в государственном законодательстве всегда нелегко, а уж в законах, которые прописывают льготы участникам анти-террористической операции на востоке Украины — вдвойне. При ознакомлении с ними создается впечатление, будто их специально писали так, чтобы никто ничего не понял. Неудивительно, что при получении тех или иных социальных льгот участники АТО часто испытывают трудности, а о других, законно им прилагающихся — не знают вообще.

Читайте так же:  Увольнение по ст 81 п 7 тк рф

В этой инструкции мы постарались максимально доступно ответить на самые основные и актуальные вопросы о правах и льготах для бойцов, воевавших или воюющих на Донбассе. Какие они есть, как их получить, с какими могут возникнуть сложности и куда обращаться за помощью в 11 вопросах и ответах.

Сразу скажем, что действующие участники боевых действий и уволенные в запас получают удостоверение немного по разным правилам. Но и тех, и тех ждут бюрократические приключения.

Первым — участникам боевых действий — нужно идти в военную часть, с собой иметь паспорт и идентификационный код с копиями, 2 фото 3х4 и подписанное соглашение на обработку личных данных. Другие справки собирают командиры и передают в комиссию Минобороны на рассмотрение.

Но командиры могут не предоставить весь пакет документов. Бывает и так. Тогда можно действовать самостоятельно: сначала пойти в срочную часть и взять справку об участии в боевых действиях, затем — в строевую часть. Там запросить выписку из приказа воинской части о пребывании в списках части и исполнения задач в зоне АТО. Также нужен военный билет.

Вернувшись домой, стоит наведать военный комиссариат. Туда следует принести те же документы, что и воинскую часть (паспорт, ИК и т.д.). Но это еще не все. Перед этим в военной части нужно взять справку об участии в АТО и две выписки. Первую — из приказа о приезде в зону боевых действий с ППД части. Вторую — о возвращении после исполнения задания. Также нужны выдержки о прибытии и отбытии из приказов командира сектора АТО.

После этого боец получает удостоверение. И заслуженные льготы.

Значительное количество. Сейчас законодательством предусмотрено около двух десятков льгот военным, а ещё льготы участникам АТО могут предоставлять местные органы власти. Это могут быть разовые выплаты, доплаты на компенсацию коммунальных услуг, выделение денег на дорогостоящее лечение и другие.

На время службы упраздняется уплата военного налогового сбора в 1,5%, что логично. То же самое с земельным налогом, в придачу есть льготы по уплате налога на недвижимое имущество. Ещё — не начисляются штрафные санкции, пени перед банками и проценты по и ипотекам. Кредит для участников АТО также не облагается процентной ставкой.

На 50% будет дешевле абонплата по стационарному телефону, если кто пользуется. Все компании, предоставляющие услуги связи, должны обслуживать участников боевых действий первыми, без очереди. По такому же принципу должны действовать коммунальщики, больницы, аптеки, службы быта, службы соцзащиты, вокзалы. И в теории — даже общепиты.

Есть. Например, 5 мая правительство ежегодно выплачивает всем участникам войны на Донбассе энную сумму, которая определяется их личными заслугами во время службы.

В период службы возможно присвоение специальных званий включительно до полковника, и это независимо от нынешней должности и сроков выслуги.

Также даются дополнительные льготы участникам АТО и их семьям в виде полного или частично бесплатного образования. Бойцы имеют право на льготные условия поступления в учебное заведение, льготы детям участников АТО — такие же.

С медициной, конечно, все плохо, но участникам антитеррористической операции — полегче. Получение лекарств и ряда препаратов — бесплатно, если по рецепту врачей. Психологическая реабилитация — безусловно. Ежегодно можно проходить лечение в санаториях или компенсировать стоимость для выезда на лечение самому. Также раз в год можно пройти медицинское обследование, а если необходимо — диспансеризацию, с привлечением специалистов.

Важная помощь — бесплатное протезирование. Она касается, в том числе, и услуг стоматолога. Только, конечно, если нет цели делать зубы из драгоценных металлов.

Помощь оказывают существенную — 75% скидки на коммунальные услуги. Такая же скидка дается на покупку топлива для тех, у кого нет центрального отопления. Только это не означает, что можно оборудовать в доме круглосуточную баню и каждую ночь устраивать дискотеки со светомузыкой: действуют ограничения по соблюдению общих норм потребления: газ — 311 м², вода — 12 м² и свет — 120 Квт/ч. При превышении — будут действовать общие тарифы. Также следует учесть, что скидка распространяется только на вас и на одного нетрудоспособного члена семьи (ребенка, пенсионера), прописанного в жилье. Чем больше прописанных — тем скидка меньше.

Права участников АТО гарантируют им право на первоочередное получение жилой площади и ремонт домов и квартир. А еще — на пользование автостоянками, коллективными гаражами и техобслуживание. Возможна ссуда на строительство, ремонт или покупку домов и дач. Погасить ее нужно за 10 лет.

С этим сложнее. Но возможно, успешные примеры исчисляются несколькими сотнями. Как этого добиться — тема для отдельной инструкции. Скажем лишь, что придется сначала найти свободный участок, в чем кадастровая карта не всегда поможет, затем обойти множество государственных учреждений, подать стопки документаций, проходить сложные процедуры получения разрешений, и вполне вероятно — судиться.

Да, и деньги все равно нужно будет платить. В частности, заказывая у специальных фирм разработку проекта землеустройства.

Оформив специальный талон в ведомстве, где вам оформляли социальный статус. После этого можно бесплатно кататься на любом городском или сельском транспорте. Ещё — на электричках и на водном транспорте пригородного сообщения. Если есть желание поехать в другой город — можно получить бесплатные билеты туда и обратно на поезд или самолёт, но только один раз в два года. Либо — на год получить 50% скидку, с теми же условиями. Такие билеты нельзя оформлять по интернету, нужно идти в кассы. А вот на автобусах в другой город можно ехать бесплатно и в любое время, независимо от расстояния!

Если водители автобусов и маршруток не хотят идти на встречу, предъявляя “договор о количестве льготных мест” — не верьте, это всего лишь соглашение о взаимопонимании. А закон — бесплатный проезд, без вариантов.

Есть небольшая радость для тех, кто хочет выехать заграницу — оформление паспорта будет стоить на 50% дешевле.

Также, в парламенте зарегистрирован законопроект про льготы участникам АТО при растаможивании авто — без пошлин при растаможивании одного легкового автомобиля. Планируется, что закон примут до конца 2017 года.

Это зависит от того, на каких условиях вы работали. Если с официальным трудоустройством — рабочее место должно быть за вами сохранено. В случае сокращения штата работников — за военнослужащим закреплено первоочередное право на сохранение рабочего места. Легче станет в плане отпуска — его можно взять в любое время, да еще на 14 дней больше обычного.

Если вы предприниматель — тогда на время мобилизации вы освобождаетесь от уплаты налогов.

Само же участие в антитеррористической операции засчитывается в выслугу лет, стаж госслужбы и работы по специальности, а также в страховой стаж. Причем один месяц стажа засчитывается за три.

В этом случае выплачивается пособие по группе инвалидности: третья группа — надбавка 50% от прожиточного минимума, вторая и первая — 85%. Если же нетрудоспособность временная (так называемый «больничный») — 100%.

Также у таких людей не взымаются налоги на доходы и пенсии, в том числе и пенсии членам семей, погибших в АТО.

Военнослужащие могут получать досрочную пенсию: мужчины в 55 лет, женщины — в 50. Для тех, кто утратил трудоспособность, она будет на 25% выше. Также ежегодно до 5 мая проходит выплата в размере 5 минимальных пенсий по возрасту.

В фонд социальной защиты граждан. Его следует искать по месту прописки. С собой нужно иметь паспорт и копию, ИК и ряд справок: о членах семьи, о жилье, коммунальных проплатах. И справка участника боевых действий, с копией.

После обработки данных, через некоторое время служба выдает разрешение на коммунальные скидки. Также возможна юридическая помощь участникам АТО, в фонде защиты проинформируют, куда обращаться за другими льготами: дальше в каждую организацию придется ходить отдельно.

Также напоминаем, что в Украине открыта многоканальная горячая линия для оказания бесплатной юридической помощи бойцам АТО.

Ее номер — 0 800 308 100 (обновленный). Линия работает с 8:00 до 20:00 без выходных.

Есть ряд общественных организаций, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, номера телефонов которых можно будет узнать в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Какие льготы положены участникам боевых действий в Украине?

Сегодня многие украинцы задаются вопросом о том, какие льготы положены участникам АТО. В государственное законодательство периодически вносятся изменения, касающиеся этой злободневной темы.

Несмотря на это, уже сегодня можно систематизировать эту информацию и определить алгоритм действий военнослужащих по контракту для оформления и получения помощи от государства. При решении данного вопроса необходимо учитывать также льготы ветеранам военной службы.

Куда обратиться за предоставлением помощи участнику боевых действий?

Всем участникам АТО, желающим получить помощь от государства, необходимо обратиться в региональное отделение Всеукраинского Центра помощи участникам АТО. Перед визитом необходимо собрать такие документы:

 • заявление о намерении гражданина получить необходимую поддержку;
 • удостоверение личности и его копию;
 • оригинал удостоверения участника АТО, его копия;
 • справка о составе семьи;
 • идентификационный код налогоплательщика (ИНН);
 • данные о жилье и жилищных условиях, информация, указывающая на суммы ежемесячных выплат за коммунальные услуги.

Социальный фонд обрабатывает полученные данные, вносит информация в базу данных, в которой происходит регистрация лиц, имеющих право получать льготы на коммунальные услуги.

Через определенный промежуток времени орган выдает физическому лицу на руки справку, которая является своеобразным разрешением на получение скидок при оплате коммунальных услуг. Копию этой бумаги необходимо зарегистрировать во всех инстанциях, которые обслуживают плательщика.

Посещать каждую организацию придется самостоятельно, так как социальный фонд не сотрудничает напрямую с поставщиками услуг населению.

Льготы военным — какая скидка предусмотрена?

По действующему законодательству скидки на газ и электроэнергию предоставляются:

 • военным;
 • женам и детям военных;
 • другим членам семьи, проживающим совместно .

Льготы семье погибшего в АТО насчитываются на общих государственных основаниях, регламентированных законом.

Общие коммунальные услуги, предоставляемые всем гражданам Украины, оплачиваются участником боевых действий со скидкой семьдесят пять процентов. Ветеранам военной службы необходимо придерживаться установленного социального минимума по потреблению воды, газа и электроэнергии для получения скидки. Превышение положенного минимума повлечет за собой применение тарифов, общих для всех граждан Украины.

Другие виды помощи участникам АТО

Пользование сниженными тарифами является только одним направлением программы поддержки участника боевых действий. Всего в законе регламентировано около двадцати видов льгот, на которые могут рассчитывать военные.

Читайте так же:  Стаж вождения влияет на каско

Льготы участникам АТО в обязательном порядке предполагают получение лекарственных и медицинских препаратов на бесплатной основе. Также военный имеет право на медицинское обслуживание, консультацию и обследование.

Особенно важной сферой помощи является протезирование. Учитывается не только стоматологические обслуживание. Граждане с особым социальным статусом могут получать бесплатные протезы и другие, необходимые для полноценной жизни, изделия, консультации и обследования.

Есть приятные мелочи и при установлении средств связи. Участники боевых действий и инвалиды войны вне очереди обслуживаются компаниями, предоставляющими услуги связи. Государство обеспечивает и скидки на предоставление услуг такого рода. Участнику АТО придется платить всего двадцать процентов от общей суммы тарифа. Дополнительные расходы, связанные со связью и установкой стационарного телефона, снижаются на пятьдесят процентов. Абонентская плата начисляется в размере пятидесяти процентов от общей суммы тарифа.

Льготы участникам боевых действий предусматривают обязательную ежегодную финансовую помощь, которая выплачивает до пятого мая каждого года. КМУ устанавливает размер помощи, основываясь на индивидуальных особенностях участия гражданина в боевых действиях.

В перечень льгот участникам АТО входят и транспортные скидки. Военные и инвалиды войны могут воспользоваться пятидесятипроцентной скидкой или один раз в год получить билеты (туда и обратно) на абсолютно бесплатной основе. Учитывается транспорт:

 • железнодорожный;
 • автомобильный;
 • авиационный.

Воспользоваться такой возможностью можно только при наличии талона, который оформляется в определенном ведомстве. Для получения разрешения на бесплатный проезд необходимо обратиться в то учреждение, которое занималось вопросами оформления особого социального статуса.

Также, участники АТО освобождены от уплаты военного сбора, ставка которого равна 1,5% oт объекта налогообложения во всех случаях.

Участники АТО, которые ведут предпринимательскую деятельность освобождаются от уплаты налого и сборов на период мобилизации.

На какие выплаты могут рассчитывать участники АТО?

Льготы участникам боевых действий Украины в 2018 году предусматривают повышение пенсии или пособия по содержанию нетрудоспособных. Военным пенсионерам выплачивается помощь в размере суммы, которая превышает прожиточный минимум на двадцать пять процентов. Данные выплаты замещают официальную пенсию, на которую может рассчитывать гражданин.

Дополнительной помощью является надбавка в размере сорока гривен, целевое назначение которой заключается в улучшении условий жизни. Данная выплата не зависит от следующего:

 • уровень пенсии или социального пособия;
 • надбавки;
 • премии;
 • награды;
 • целевая помощь;
 • пенсия дополнительная.

Во время активных боевых действий гражданин может рассчитывать на двойную выплату по следующим статьям:

 • работа по специальности;
 • стаж;
 • выслуга лет;
 • стаж работы в государственной структуре.

Изменения в системе образования

Государственное законодательство защищает интересы не только граждан, принимавших непосредственное участие в защите свободы Украины, но и семей военных. Льготы для детей участников боевых действий Украины предусматривают возможность получения бесплатного среднего технического или высшего образования в высших учебных заведениях Украины.

Законодательство регламентирует, какие льготы положены детям участников АТО. На получение льготного образования могут рассчитывать:

 • участники военных действий, опасных акций протеста и вооруженных конфликтов;
 • дети военных, принимавших участие в антитеррористической операции;
 • дети, чьи родители погибли в процессе обороны суверенитета и свободы Украины;
 • дети, которые имеют государственный статус переселенцев.

Льготы детям участников АТО гарантированы законодательством Украины, поэтому каждый гражданин данной категории может воспользоваться возможностью бесплатного образования.

На льготы участникам АТО и их семьям устанавливаются четкие стандарты в системе образования. Дети, не достигшие двадцати трех лет, могут претендовать не только за бюджетное получение образование, но и на социальные стипендии, бесплатные учебники и методические материалы, а также проживание в общежитиях государственных университетов.

Вопрос о том, какие льготы для детей участников АТО положены, регулируется не только законами, относящимся к военным действиям на территории Востока Украины. Стандартизируя правила и нормы, власти учитывают:

 • основы социальной защиты детей;
 • охрану детства;
 • охрану материнства.

В некоторых регионах Украины уже действуют льготы в школе для детей участников АТО. Бесплатное питание смогут получать дети дошкольного возраста в детских садах и школьники.

Льготы нетрудоспособным участникам АТО

Остается актуальным вопрос и том, какими льготами пользуются военные, которые утратили трудоспособность или получили серьезную травму при защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Льготы при военной травме устанавливаются на основе заключения медицинского учреждения. Процент надбавки будет рассчитываться по группе инвалидности. Граждане первой и второй группы получают восемьдесят пять процентов. Инвалиды третьей группы могут рассчитывать на пятьдесят процентов.

Получение лекарственных средств и медицинской помощи является правом каждого человека, который получил травму или потерял трудоспособность на поле боя. После окончания курса лечения участники боевых действий могут пройти профилактическое и оздоровительное лечение в профилактории или санатории.

Перечень льгот для участников АТО

Основные льготы участникам АТО, которые предоставляются согласно Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и Налогового кодекса Украины собраны в списке ниже:

 • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
 • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
 • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
 • 100% скидка для инвалидов войны и 75% скидка участникам боевых действий платы за пользование жильем (квартплата) и коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 м 2 общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 м 2 на семью), а также 75% скидка на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
 • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов независимо от расстояния и места проживания;
 • пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
 • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
 • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
 • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
 • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;
 • преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;
 • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;
 • получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
 • первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;
 • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;
 • льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;
 • внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% — дополнительных работ). Абонплата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов;
 • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;
 • внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;
 • участникам боевых действий на территории других государств предоставляется право на внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения и преимущественное право на поступление в профессионально-технических учебных заведений и на курсы для получения соответствующих профессий;
 • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
 • ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, который определяется Кабинетом Министров Украины;
 • льгота по уплате земельного налога. Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один земельный участок по каждому виду использования: для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га, а для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га;
 • физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей относительно мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по НДФЛ и ЕСВ;
 • не облагаются военным сбором на период участия в АТО;
 • бесплатное оздоровление для детей участников АТО, учебники, проживание в общежитии, социальные стипендии, полное или частичное обучение за счет бюджета, долгосрочные кредиты на образование на льготных условиях, социальные стипендии;
 • время прохождения военнослужащими военной службы в особый период, зачисляется в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы в двойном размере;

Участникам боевых действий и АТО проживающих без центрального отопления предоставляется скидка размером 75% на покупку топлива, в том числе и жидкого (дизеля, масла, мазута и пр.).

Внимание! Скидка предоставляется УБД и АТО, а также членам их семей, которые постоянно проживают вместе с ними. При этом вид и форма собственности жилья не учитывается.

Размер скидки в 75% начисляется на максимальный размер жилой площади, который регламентируется нормами потребления и пользования, они установлены Кабинетом Министров Украины. Количество членов семьи, которые не имеют права на скидку, не принимается во внимание.

Кроме того, дополнительные льготы и гарантии участникам АТО могут быть установлены решениями органов местного самоуправления.